Bestuurdersaansprakelijkheid

Wanneer is er sprake van bestuurdersaansprakelijkheid

Bij het besturen van een stichting, VVE, B.V. of N.V. zul je niet meteen stilstaan bij de bestuurdersaansprakelijkheid. Meer ben je waarschijnlijk bezig met het zo goed mogelijk uitvoeren van je functie. Ook denk je misschien dat de rechtspersoon aansprakelijk is en niet jijzelf. Vaak is dit ook het geval, maar niet altijd. Daarom is het wel belangrijk dat je bij de bestuurdersaansprakelijkheid stil staat.

Wanneer is er onbehoorlijk bestuur?

Volgens Artikel 2:0 van het Burgerlijk Wetboek ben je als bestuurder verplicht tot het voeren van “behoorlijk bestuur”. Het is echter niet mogelijk hier specifieke eisen aan te stellen, omdat dit afhangt van de jurisprudentie, literatuur en actuele ontwikkelingen. Voorbeelden van onbehoorlijk bestuur zijn:

 • Onvoldoende informeren van commissarissen;
 • De onderneming niet beschermen tegen voorzienbare risico’s;
 • Overschrijding van het normale ondernemingsrisico bij investeringen;
 • Kredietwaardigheid van contractpartners niet controleren.

Er kan sprake zijn van interne en externe aansprakelijkheid.

Interne aansprakelijkheid

Een bestuurder van een rechtspersoon is enkel intern aansprakelijk als de bestuurder:

 1. Onbehoorlijk bestuur gevoerd heeft. Hierbij dient te worden beoordeeld of de bestuurder zijn taken zorgvuldig en zonder in strijd te zijn met wettelijke regels heeft uitgevoerd.
 2. Het onbehoorlijke bestuur ernstig verweten kan worden. Dit hangt af van alle relevante omstandigheden. Zoals de:
 • Aard van de activiteiten;
 • Voortvloeiende risico’s;
 • Taakverdeling binnen het bestuur;
 • Geldende richtlijnen voor het bestuur;
 • Gegevens waarover de bestuurders de beschikking hadden of hadden moeten hebben.

Externe aansprakelijkheid

Je kunt als bestuurder ook aansprakelijk zijn tegenover een derde. Hierbij gaat het om een onrechtmatige daad die wordt gepleegd jegens een ander. Dit moet de bestuurder dan persoonlijk ernstig verweten kunnen worden. Een voorbeeld hiervan is als de bestuurder een overeenkomst aangaat namens de rechtspersoon waarvan de bestuurder weet dat de rechtspersoon zich niet aan deze overeenkomt kan houden.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Je kunt je als bestuurder van een rechtspersoon voor zaken als de bestuurdersaansprakelijkheid verzekeren. Trifium Insurance kan je hiermee uitstekend van dienst zijn. Wist je dat wij een vergoeding ontvangen vanuit de verzekeraar voor de diensten die wij leveren aan je?

Je betaalt ons dus niet rechtstreeks, maar indirect via de premie die je betaalt. In gevallen waar dit niet zo werkt, stemmen wij van tevoren met je af wat onze kosten zullen zijn.

Geïnteresseerd in een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering?

Mocht je interesse hebben in een verzekering bij ons neem dan gerust contact met ons op middels het contactformulier. Wij zullen je dan zo spoedig mogelijk een reactie geven.