WIA-excedent verzekering

WIA-excedent verzekering

Helaas komt het regelmatig voor dat een medewerker na 2 jaar ziekte nog niet in staat is om (volledig) aan het werk te gaan. De werknemer is nog steeds gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt. Bij volledige arbeidsongeschiktheid is er geen inkomen meer en bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kan er nog sprake zijn van een deel van het inkomen. Daarnaast is er ook een uitkering van het UWV. Deze uitkering eventueel aangevuld met inkomen uit arbeid is echter nooit zo hoog als het inkomen dat ze voorheen verdienden. Met name wanneer iemand een inkomen boven de inkomensgrens heeft, ontstaat hier een groot verschil. Om te zorgen dat je medewerkers met een inkomen boven de inkomensgrens niet al te veel terugvallen in inkomen en hierdoor in de problemen kunnen komen, adviseren wij ondernemers om voor het personeel een WIA-excedent verzekering af te sluiten. Hiermee kun je een groot deel van de inkomensachteruitgang opvangen.

Hoeveel keert de verzekering uit?

Dit verschilt per werknemer. De hoogte van de uitkering hangt namelijk af van de gekozen dekking en het inkomen. De verzekering vult aan tot een gekozen percentage van het laatst verdiende loon.  Als werkgever heb je dus zelf de keuze om te bepalen tot welke hoogte je het inkomen zou willen laten aanvullen. Indien er sprake is van een cao waarin hierover afspraken zijn gemaakt, dan zullen die natuurlijk altijd moeten worden nageleefd.

Waarom zou je een WIA-excedent verzekering afsluiten?

De economie bevindt zich in een fase waarin het lastig is om de juiste mensen aan te trekken. Het zorgen voor een extra stukje inkomenszekerheid laat zien dat je ook met je personeel begaan bent door ze ook in geval van arbeidsongeschiktheid goede arbeidsvoorwaarden te bieden.

Interesse in een WIA-excedent verzekering? Neem contact op!

Heb je interesse in het afsluiten van een WIA-excedent verzekering of heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op! Trifium Insurance kan al je vragen beantwoorden. We helpen je graag verder!